Babylon is Fallen (NL ondertitels)

babylon-is-fallen-poster

Vele zogenaamde waarheidszoekers zullen je vertellen dat geld uit het niets wordt gecreëerd, maar dat is een aperte leugen.

Al het geld (fiat currency) wordt gemaakt vanuit de geboorteakte.
De ouders doen bij de geboorteregistratie AANGIFTE en geven “hun kind” in PAND, waarmee men het eigendom van lichaam/geest/ziel overdraagt op de KROON CORPORATIE.
Deze meesterlijke FRAUDE en MISLEIDING, die de wortel vormt voor alle fiat valuta (= SCHULD), is nu volledig onthuld.

Lees verder

Advertenties

Gesprek Rechtbank Maastricht (MAL, Maritieme Wet)

Volkstribunaal Der Lage Landen

Gepubliceerd op 6 dec. 2014
Een gesprek dat Casper gudf Rutten heeft gehad met de president van de rechtbank Maastricht, dhr. P.E.W.C. Pulles naar aanleiding van een kennisgeving aan de rechtbank dat zij mensenrechten schendt. Dhr. Pulles ziet geen mogelijkheid om mensenrechten te respecteren binnen de Staat der Nederlanden.

Lees verder

De boeg klieft door het water=Maritime Admiltary Law (MAL)

teletext MAL

Hier zien we de boeg tussen de torens. (zie logo onder) De torens komen voort uit de vuurvogel/wapen van Zeus  (Jupiter) ook wel plasma ontladingen, het zijn de kosmische pilaren en die vertegenwoordigen de wet van de stroom ook wel currency genoemd.Een andere betekenis van van WET VAN HET WATER  is de WET VAN BANKIEREN oftewel law of banking en dat is de Maritime Admiltary Law. (MAL)

300px-USS_New_York_in_the_Hudson_River_200911

New York in the Hudson River on 2 November 2009

Lees verder

Hoe u tot slaaf bent gemaakt

earth-in-chains-1

In onze westerse samenleving hoor je regelmatig statements als “we leven in een vrij land” en “je bent een vrij mens omdat je kunt kiezen hoe je je leven inricht.” In eerste instantie lijken dit soort statements behoorlijk valide maar dat geldt slechts zolang je niet dieper de materie induikt. Dan blijkt vrijheid namelijk een gefabriceerde illusie met als enig doel een verhoging van de productiviteit van een individu. Hier kom ik later nog op terug nadat ik ingegaan ben op waarom de gedachte van vrijheid mijns inziens niet klopt.

Op deze wereld gelden grofweg twee typen wetgeving, te weten de “Civil Law” (bij ons ook bekend als ‘Code Civil’ of ‘Code Napoléon’ genoemd) en de zogenaamde “Admiralty Law” (Maritieme wetgeving). De eerste wordt soms ook wel “de wet van het land” genoemd en de tweede, niet verrassend, “de wet van het water”. Admiralty law is de wet van de “private entiteiten” of wat simpeler en veralgemeniseerd gezegd, de wet van de bedrijven. Het wordt ook wel eens de “wet van de bankiers” genoemd, wat ik later nog zal toelichten. Nu zou u misschien denken dat u als mens onder de Civil Law zou vallen aangezien u zich toch echt met beide voeten op het land bevindt maar hier stappen de eerste rare zaken in het voetlicht.

Lees verder