322 Skull&Bones; Kronos, Saturnus; Golden Age.. (Deel 2)

Deze post over Skull & Bones 322 heeft alles te maken met me eerdere post Geen n’8 door de kr’8 van 8; Golden Age… . Als je die nog niet hebt gelezen. Doe dat dan eerst, anders ga ja dit niet volledig begrijpen. 😉  

Resumé;
Saturn-quiet-and-active-mod-300x209 Saturnus als zon in de Golden Age, rustig maar actief,  met 8 lichtspaken.Saturn-Golde-Age-config-97x300

Saturnus onze eerste zon met zijn 8 licht spaken die de Golden Age kenmerkte, werd dus verstoten van zijn plek en was zon af. De huidige zon werd zichtbaar, en Venus en Mars kregen ook een nieuwe baan in de kosmos. De huidige zon werd zichtbaar omdat de Paarse Gloed die Saturnus uitstraalde en geen licht doorliet van de andere planeten en sterren  uiteindelijk langzaam verdween. (Prince maakte er een liedje over Purple Rain, en ook Deep Purple o.a. deed een poging met Child in TIME)

saturn-configuration-planets-electric-universe-theory De paarse gloed die over de aarde viel, in dit “Primal Egg”. De reden dat Paars gezien wordt als de meest belangrijke kleur. 

Vanaf die tijd zag men de nieuwe huidige zon in het oosten opkomen en ondergaan in het westen (de NO_ACHT, no eight).

322

322 betekend eenvoudigweg 3e maand 22e dag,  de eerste dag dat het volledig lente is, voorjaar dus… 22 maart. Dit is een verwijzing naar de tijd waarin Saturnus dus de eerste zon was en het altijd voorjaar was. Na “The Great Deluge” (de oorlog tussen de planeten) ontstond dualiteit, dag en nacht, maar ook de mens werd hieraan blootgesteld, en er ontstond een nieuwe soort mens (a new MAN-KIND). Een “kind’ is een soort. En er zullen nog meer mensen soorten in de toekomst komen als het kosmisch weer ooit veranderen gaat.

Veel verhalen op internet beweren dat Skull & Bones hun naam hebben van een stukje uit de bijbel Genesis (GENE of ISIS) 3.22. zie hier die text:

The Expulsion from Paradise (Golden Age, dus…)
3.21 The LORD God made garments of skin for Adam and his wife, and clothed them.

3.22 Then the LORD God said, “Behold, the man has become like one of Us, knowing good and evil; and now, he mightstretch out his hand, and take also from the tree of life, and eat, and live forever”– 

3.23  therefore the LORD God sent him out from the garden of Eden, to cultivate the ground from which he was taken.…

Zoals dus duidelijk is in 3.21 (de transitie, Saturnus vertrekt) 3.22 (begin van dualiteit, de beet in de appel, ADAM en EVA verhaal) en 3.23 (de nieuwe soort mens, de IN-DIVIDE-DUAL, individual.) Natuurlijk is dit niet in dagen voltrokken, maar 1 jaar hier (op Aarde) wordt vaak vergeleken met 1000 komische jaren) 😉

En dus deze bewering over Skull & Bones OOK correct, enkel de juiste interpretatie en argumentatie ontbreekt vaak.

Hieronder wat foto’s van het Yale Skull & Bones clubje;

skull_and_crossbones_c1947_ghw_bush_left_of_clock-300x173

skull_bones11g_01-300x193

Lovett-300x159

Gifford Pinchot (far right) with fellow Bonesmen (Yale)
III A 1-17

Nu verwacht ik van de lezer van dit stuk dat hem iets is opgevallen in bovenstaande foto’s… op alle foto’s staat de klok op de achtergrond op 8 uur… verwijzing naar Saturnus. Omdat de 8 voor “oneindig” en “voor altijd” staat zie ook mijn post De Zuilen van Hercules wordt Saturnus ook wel KRONOS genoemd, vadertje tijd dus..

Saturn
Titan of Capitol, wealth, agriculture, liberation, and time
220px-Polidoro_da_Caravaggio_-_Saturnus-thumb

16th-century engraving of Saturnus
Consort Ops
Parents Caelus and Terra
Siblings Janus, Ops
Children Jupiter, Neptune, Pluto,Juno, Ceres and Vesta
Greek equivalent Cronus
Festivals The Saturnalia

Saturn (Latin: Saturnus Latin pronunciation: [saˈtʊr.nʊs]) is a god in ancient Roman religion, and a character in myth. Saturn is a complex figure because of his multiple associations and long history. He was the first god of the Capitol, known since the most ancient times as Saturnius Mons, and was seen as a god of generation, dissolution, plenty, wealth, agriculture, periodic renewal and liberation. In later developments he came to be also a god of time. His reign was depicted as a Golden Age of plenty and peace. The Temple of Saturn in the Roman Forum housed the state treasury. In December, he was celebrated at what is perhaps the most famous of theRoman festivals, the Saturnalia, a time of feasting, role reversals, free speech, gift-giving and revelry. Saturn the planet and Saturday are both named after the god.

In de vorige post zagen we al dat NOS zoals nu ook in sa tor.nos die naam niet uit de lucht komt vallen, of juist wel….?  😀

TOR, betekend kracht zoals in tracTOR, ThOR, of menTOR enz..

Saturnus was was de eerste “god” die alles bij elkaar hield (de planeten) de Capitol, betekend dus feitelijk CAP-IT-ALL. Woorden als kapitaal, kapitel, en kapitein, enz enz, zijn afgeleiden daarvan.

Saturnus blijft maar terug komen in de symboliek hier nog een keer:

skullenbones322ta8

Ik copy paste het een en ander en dat is in het Engels, zo schiet het meer voor mij op.

The Greek poet Hesoid in his Works and Days (written in the 8th century B.C.) reported five “ages.” He claimed that four of them were experienced by mankind and that each age was a time period of uncertain duration that existed under a different god. According to Hesoid, the first god was Ouranos, the starry sky. Then Ouranos was replaced by Kronos (Saturn) who presided over a golden age until replaced by his son Zeus (Jupiter, also known to Romans as Jove).

Several hundred years later Herodotus addressed Hesoid’s notion of planets being gods in human form by repeating what Egyptian priests told him about four different ages:
“So, in eleven thousand three hundred and forty years, said the priests, there had never been a god in man-shape; nor, moreover, neither beforetime nor thereafter, among the rest of those who became kings of Egypt, had any such thing happened.
During this time, they said, there were four times when the sun rose out of his wonted place—twice rising where now he sets, and twice setting where now he rises—and, say the priests, nothing became different among the Egyptians, for all these disturbances, neither products of the Earth nor products of the river, nor yet in respect of diseases or death.”
If Egyptian priests who made the above statement to Herodotus were correct, the sun “twice rising where now he sets, and twice setting where now he rises” would probably have been the cause of new Ages of Man each time these changes occurred.

Let op: “twice rising where now he sets, and twice setting where now he rises” Dus de links om en rechts om draaiende swastika wordt hier benoemd.

Saturnalia, which honored Saturn, was one of early Rome’s most important festivals.

En waar bevindt saturnus zich bij die romeinen? Wel op Capitol hill (The Campidoglio, or Capitoline Hill, he waar ken ik dat nou nog meer vandaan?) AC/DC ,Heilige Drie-eenheid, Banken en U

Saturnus is koning in een tijdperk die “golden age” wordt genoemd.

Much in Golden Age accounts is almost beyond belief. For instance, all Golden Age traditions maintain that it was a time of eternal spring. But that would have been possible only if Earth’s axis was nearly perpendicular to its plane of rotation. Ovid implied this was the case when he wrote “Then summer, autumn, winter did appear: And spring was but a season of the year. The sun his annual course obliquely made…” 8 (Apparently Ovid’s intent was to say that the sun’s annual course was not “obliquely made” during the Golden Age.) If true, that would explain why there were no seasons.)

Just when the Golden Age ended is unknown. One clue comes from a recent discovery by researchers from the University of Georgia who studied fish bones left by ancient peoples in Peru. The researchers reported in Science Magazine that the bones showed very little ocean temperature variation during the fishes” lifetime.  This indicates that El Nino, the periodic warming of Pacific Ocean waters that affects worldwide weather, began less than 6,000 years ago. If that’s true, then perhaps seasons also began after that time. By the way, the word ‘seasons’ derives from the word ‘sowing’ which in turn comes from a word for Saturn.

Verdere info over Yale etc, Skull & bones;

tombe

De Nederlands-talige Wikipedia pagina over Skull and Bones

The Order of Skull and Bones is een geheim genootschap van studenten van de beroemde Yale-universiteit.

De broederschap, die veel invloedrijke figuren uit de politieke en zakenwereld heeft voortgebracht, werd in 1832 opgericht door de latere Amerikaanse generaal William H. Russell en de latere Minister van Oorlog Alphonso Taft. In 1992 werd het lidmaatschap voor vrouwen opengesteld.

Het nummer 322 in het beeldmerk van Skull and Bones refereert aan Genesis 3:22 waarin staat dat de mens gelijk is aan God; er staat letterlijk: “En de Here God zeide: Zie de mens is geworden als Onzer een door de kennis van goed en kwaad; nu dan, laat hij zijn hand niet uitstrekken en ook van de boom des levens nemen en eten zodat hij in eeuwigheid zou leven”. Dit kan een mogelijke doelstelling van Skull & Bones zijn. Leden van Skull and Bones noemen zichzelf Knights of Eulogia en duiden de rest van de mensheid aan met de term barbaren.

Het genootschap heeft een tempel (The Tomb) op het terrein van de Yale-universiteit. Verder bezit het genootschap onder andere een vakantiewoning en een privé-eiland (Deer Island) aan de grens met Canada. Volgens geruchten bezit de vereniging botten van verschillende grootheden uit de geschiedenis van het Amerikaanse continent, waaronder van Geronimo, Pancho Villa en Che Guevara.

Film

De film The Skulls (met Joshua Jackson in een hoofdrol) gaat over het genootschap. Omdat de precieze tradities en gebruiken van het genootschap niet bekend zijn, berust de film op fictie. Algemeen wordt aangenomen dat schedels, botten en andere symbolen met betrekking tot de dood, een belangrijke rol spelen in de bijeenkomsten in The Tomb.

In 2006 kwam er opnieuw een film uit waarin Skull and Bones een belangrijke rol speelt, namelijk The Good Shepherd met Matt Damon.

In het nieuws

De organisatie kwam onder andere in 2004 in het nieuws toen in interviews met Tim Russert bleek, dat zowel voormalig president George W. Bush als zijn toenmalige rivaal John Kerry lid van Skull and Bones waren vanaf hun studie aan Yale. Geen van beide presidentskandidaten gaf details weg over de “studentenvereniging”. Ook voormalig president George H.W. Bush en diens vader Prescott Bush (grootvader van George W. Bush) waren lid van het genootschap, alsmede leden van de Heinz- en Rockefellerfamilies en van de regering Clinton.

In 2007 kwam de organisatie opnieuw negatief in het nieuws, toen een student aan de Universiteit van Florida vroeg of John Kerry niet protesteerde tegen de verkiezingsoverwinning van George W. Bush omdat zij beiden lid waren geweest van Skull and Bones. De student werd vervolgens opgepakt en publiekelijk met een taser bewerkt door de aanwezige politie. Hij is veroordeeld voor verstoring van de openbare orde en voor verzet tegen een arrestatie.

Skull and Bones

The Skull and Bones secret society was officially founded at Yale University in 1832, but finds its roots in German Freemasonry, and takes its symbology from the Pirates/Brotherhood of Death.

Like the Masons, Bonesmen choose their own initiates, and the only way to enter the Brotherhood is to be “tapped” by an existing member.

(snapt u meteen dat “porren” op FB ook)  😉

skullenbones322ta8

Only 15 members are accepted each year which is absolutely amazing considering the number of important historical figures who just happen to be Skull and Bonesmen.

For instance, U.S. Presidents William H. Taft, George Herbert Walker Bush, and George Walker Bush were all three members of Skulland Bones.

The following U.S. Senators: Prescott Bush, John Kerry, David Boren, Jonathan Bingham, John Chaffe, John Sherman Cooper, James Buckley, Chauncey Depew, Frank Bosworth Brandegee, Robert A. Taft, William Maxwell Evarts, and John Heinz were all Skull and Bonesmen.

Governors Averill Harriman, William Bissell, William Henry Gleason, Simeon Eben Baldwin, and David Boren were Bonesmen and so were Congressmen Frank Bosworth Brandegee, Howard M. Baldrige, and Jonathan Brewster Bingham.

Supreme Court Justices Morrison Waite, Potter Stewart, William Taft, Simeon Eben Baldwin, and Edward Baldwin Whitney were allBones brothers.

Also Pierre Jay, the first chairman of the New York Federal Reserve, and George L. Harrison, president of the NY Federal Reserve, were both Bonesmen.

“Investigations revealed that the main purpose of the Skull and Bones is to get as many embers as possible into strategically placed positions of power. Robbins stated that President Bush has ‘tapped’ five Bonesmen to join his administration. One of them is current Securities and Exchange Commissioner William Donaldson (Class of 1953). Donaldson will answer no questions about the Bones.”

Fritz Springmeier, “Bloodlines of the Illuminati

atlant99

Right down the line almost every Bonesman has proven unbelievably successful in his chosen profession.

  • William Maxwell Evarts, class of 1837, became U.S. Secretary of State, Attorney General and a Senator.

  • Russell Davenport, class of 1923, was editor of Fortune magazine and created the “Fortune 500 list.”

  • Amory Howe Bradford, class of 1934, married Carol Warburg Rothschild and was General Manager for the New York Times.

  • Richard Gow, class of 1955, was president of George Bush’s Zapata Oil Company.

  • Winston Lord, class of 1959, was chairman of the CFR, Ambassador to China, and Clinton’s assistant Secretary of State.

  • Founder of the National Review and Host of TV show Firing Line, William F. Buckley is a Bonesman and so was Henry Luce, the founder of TIME magazine, Life, Fortune, House & Home, and Sports Illustrated.

  • Percy Rockefeller was a prominent businessman, founder and Vice President of Owenoke Corporation, and sat on the boards of directors for over a dozen large corporations.

  • Alphonso Taft was U.S. Attorney General, Secretary of War, and Ambassador to Russian and Austria.

  • His Son William Taft was President of the U.S. and Chief Justice of the Supreme Court.

“I think Skull and Bones has had slightly more success than the Mafia in the sense that the leaders of the five families are all doing 100 years in jail, and the leaders of the Skull and Bones families are doing four and eight years in the White House.”

Ron Rosenbaum, CBS interview many Bonesmen have graduated with CIA and “intelligence community” jobs waiting for them too.

F. Trubee Davison, Howard Weaver, William Sloane Coffin Jr., V. Van Dine, James Buckley, Bill Buckley, Hugh Cunningham, Hugh Wilson, Reuben Holden, Charles R. Walker, Robert D. French, Archibald MacLiesh, Dino Pionzio, William and McGeorge Bundy, Richard Moore, and George Bush are all Bonesmen with U.S. intelligence agency jobs.

“Yale has influenced the Central Intelligence Agency more than any other University, giving the CIA the atmosphere of a class reunion.”

Gaddis Smith, Yale Professor of History

The Skull and Bones building at the Yale campus is called “The Tomb.” The imagery and décor inside the Tomb is of death and darkness, crypts, tombs, skulls, bones, blood, knives, swords, armor etc. Inside the Tomb, the Skull and Bones brothers annually perform their infamous, strange, and sexually
atlant1

promiscuous initiations. Ear-piercing screams are often heard from outside and many say the Tomb radiates negativity that they feel physically.

In April 2001, ABC News and the New York Observer filmed Bonesmen enacting mock throat-cutting rituals. In the most rumored ritual, it is said each new initiate must lay down naked, blindfolded in a casket and masturbate while the other brothers stand in a circle watching.

One particularly notable Bonesman was (George Bush Sr.’s grandfather) the banker and businessman, George Herbert Walker, who was director of W.A. Harriman & Co., Harriman Fifteen, American International Corporation, Georgian Manganese Corporation, Barnsdall Corporation, American Ship & Commerce Corporation, Union Banking Corporation, G.H. Walker & Co., Missouri Pacific Railroad, New Orleans, Texas, and Mexico Railroads.

He was also a golf enthusiast and president of the USGA United States Golf Association. The biennial Walker Cup is named after him. He had three sons who all graduated Yale and became Skull and Bonesmen as well: George Herbert Walker Jr., cofounder of the New York Mets, Dr. John M. Walker became a CEO, and Louis Walker a CIA agent.

His daughter Dorothy married Bonesman Prescott Bush (George Sr.’s father) who would become a US Senator, CBS board of directors, and vice-president of his father-in-law’s business Harriman & Co. Bush’s Yale classmates and fellow Bonesmen E. Roland Harriman and Knight Woolley would join the company too. Soon it expanded into Brown Brothers Harriman & Co. which became the main Wall Street connection for German companies leading up to and during World War II.

Brown Brothers Harriman & Co. bought and shipped millions of dollars of gold, steel, fuel, coal, and treasury bonds to Nazi Germany for building Hitler’s war machine. Other Bonesmen controlling Union Banking Corporation and Guaranty Trust also helped fund the Third Reich.

Not until October 20, 1942 were they finally forced to stop and their assets seized under the Trading with the Enemy Act.

atlant6“The Bush-Nazi connection was highlighted again more recently by John Loftus, the president of the Florida Holocaust Museum, who pointed out that Prescott Bush derived a portion of his personal fortune from his affiliation with a Nazi-controlled bank. Loftus, a former prosecutor in the Justice Department’s Nazi War Crimes Unit, confirmed that Prescott Bush was a principal in the Union Banking Corporation in Manhattan in the late 1930s and the 1940s, and that leading Nazi industrialists secretly owned the bank at the time.

He said they were moving money into the UBC through a second bank in Holland even after the United States declared war on Germany … He said he had a file of paperwork linking the bank and Prescott Bush to Nazi money. ‘That’s where the Bush family fortune came from: it came from the Third Reich.’ Loftus said in a speech during the Sarasota Reading Festival.”

David Icke, “Alice in Wonderland and the World Trade Center”

Henry Stimson, Skull and Bones class of 1888 was President Taft’s Secretary of War (191113), Herbert Hoover’s Secretary of State (19291933), and then Harry Truman’s Secretary of War (194045).

This means that during WWII members of Skull and Bones were both in the White House and financing Hitler simultaneously.

33rd degree Mason/President Harry Truman and Skull and Bones/Secretary of War Henry Stimson controlled the U.S. while a dozen other Bonesmen funded Thule secret society member Adolf Hitler through Union Bank, Guaranty Trust, and Brown Bros. Harriman Company.

“During the 1920s, the W. Averill Harriman, Prescott Bush, Fritz Thyssen and Friedrich Flick created several entitles to help finance Hitler and to produce the weapons Hitler would need to fight W.W. II.. One of these companies was the German Steel Trust.

This company produced 35% of Nazi Germany’s explosives, 50.8% of Germany’s pig iron, 38.5% of Nazi Germany’s galvanized steel, 36% of Germany’s heavy plate, 22.1 % of Germany’s wire, and many other things essential for Hitler.

If it had not been for Harriman’s and Bush’s money helping Thyssen who was Hitler’s major backer, Hitler would never had been able to have launched W.W. II.”

–Fritz Springmeier, “Bloodlines of the Illuminati”

E. Roland Harriman’s brother Averill Harriman (Skull and Bones, class of 1915) was Secretary of Commerce, Governor of New York, and director of Guaranty Trust while it financed Hitler during WWII, and also while it financed Masons Lenin and Trotsky triggering the Russian Revolution.

Shortly after being accused of war crimes, he was serendipitously appointed US Ambassador to the Soviet Union. The Harriman’s were always known as diehard “Democrats” but very close friends of the “Republican” Bush family; Prescott Bush even called Averill Harriman his mentor.

Averill Harriman’s wife, Pamela, was later appointed US Ambassador to France by Bill Clinton after she helped finance his presidential campaign. Throughout Pamela’s love life she stayed very close to the Brotherhood. She was married to both Skull and Bones, Nazi financier Averill Harriman and Randolph Churchill, the son of Britain’s Committee of 300, 33rd degree Masonic Prime Minister Winston Churchill.

She also had affairs with bloodline/Illuminati agents Giovanni Agnelli and Baron de Rothschild.

atlant7“This was the background into which George Herbert Walker Bush arrived in this world on June 12th 1924. He was groomed from birth to serve the Illuminati in a long list of roles, including US Ambassador to the United Nations, Chairman of the Republican Party at the time of the Watergate hearings, Director of the CIA, and Vice President and President of the United States.

The Herbert Walker in his name comes from his grandfather, George Herbert Walker (Skull and Bones Society), another man heavily involved with Prescott Bush in the manipulation of the Russian Revolution, the expansion of the eugenics movement and the funding of Hitler.”

David Icke, “Alice in Wonderland and The World Trade Center Disaster

World War Two was not the first or last time Skull and Bones members posed on both sides of the political dichotomy. For instance, The Nation Magazine and New Republic on the “Left” were financed by Willard Straight, using Payne Whitney (Skull and Bones) funds, while The National Review on the “Right” was published by William F. Buckley, another Bonesman.

In 2004 “Republican” George W. Bush ran neck and neck against “Democrat” John Kerry, his Skull and Bones fraternity brother and 16th cousin.

“Both President Bush and John Kerry have appeared on national television with political pundit Tim Russert of Meet the Press. Both of them refused to answer any questions about their lifelong membership to the Skull and Bones Fraternity.”

Dan Thompson, The Order of Skull and Bones, Idaho Observer 2004

Their method of manipulation uses the bipartisan system as a control mechanism; by having members on both the political Left and Right, they create the boundaries, divide the issues, and control the playing field. You do the math. What are the odds that the two top candidates for the presidency of a 300+ million person nation would be 16th cousins and members of the same organization reputed by many to be the most powerful secret society in America?

In MSNBC interviews, when asked pointed questions about the implications of their membership in Skull and Bones, both Bush and Kerry laughed and changed the subject, refusing to answer.

“You have to look at the entire Bush Family in this context as if the entire family ran a corporation called FraudsRUs. Each member of the family, George Sr., George Jr., Neil, Jeb, Prescott, Wally, etc., have their own specialty of fraud. George Jr.’s specialty was insurance and security fraud. Jeb’s specialty was oil and gas fraud. Neil’s specialty was real estate fraud. Prescott’s specialty was banking fraud. Wally’s specialty was securities fraud. And George Sr.’s specialty? All of the above.”

US Naval Intelligence Lieutenant Commander Al Martin, The Conspirators: Secrets of an IranContra Insider.”

atlant16Prescott Bush, Jonathan Bush, George Herbert Walker, George Herbert Walker Bush and George Walker Bush are all members of the Bush family in Skull andBones.

When George W. Bush entered office he brought 5 Bonesmen into his administration. Major players in Skull and Bones have financed both sides of the World Wars and the Russian Revolution.

They have controlled the left/right political paradigm and helped pave the way for a New World Order.

In 1992, George H.W. Bush told White House reporter Sarah McClendon:

“If the people were to ever find out what we [the Bush’s] have done, we would be chased down the streets and lynched.”

Have a nice day…

BL@DE
Advertenties

Geef een reactie

Vul je gegevens in of klik op een icoon om in te loggen.

WordPress.com logo

Je reageert onder je WordPress.com account. Log uit /  Bijwerken )

Google+ photo

Je reageert onder je Google+ account. Log uit /  Bijwerken )

Twitter-afbeelding

Je reageert onder je Twitter account. Log uit /  Bijwerken )

Facebook foto

Je reageert onder je Facebook account. Log uit /  Bijwerken )

w

Verbinden met %s